NHÀ PHÂN PHỐI PHỤ TRÁCH CÁC KHU VỰC

Lê Uyên Hoà
Founder Briar

Founder Briar

Nguyễn Bé Phấn
CEO

Khu vực Toàn quốc

Nguyễn Hồng Khấn
P.Giám đốc chiến lược

Khu vực Nghệ An

Hoàng Thuý Hường
P.Giám đốc Phát triển kế hoạch

Khu vực Bắc Ninh

Nghệ An

Nguyễn Thị Hà
NPP Miền Trung

Khu vực Nghệ An

Phạm Thị Giang
NPP HCM

Khu vực Nghệ An

Nguyễn Phượng
TĐL

Khu vực Nghệ An

Phạm Thị Hạnh
TĐL

Khu vực Nghệ An

Nguyễn Thị Kiều Oanh
TĐL

Khu vực Nghệ An

Nhung Hương
TĐLCC

Khu vực Nghệ An

Hà Tĩnh

Ngô Thị Dung
NPP Hà Tĩnh

Khu vực Hà Tĩnh

Phan Thị Thanh Huyền
TĐL

Khu vực Hà Tĩnh

Trần Thị Phương
TĐL

Khu vực Hà Tĩnh

Bắc Ninh

Nhung Trần
TĐL

Khu vực Bắc Ninh

Phí Thị Lương
NPP

Khu vực Bắc Ninh

Thanh Hóa

Nguyễn Sự Lành
NPP

Khu vực Thanh Hóa

Minh Nguyệt
TĐL

Khu vực Thanh Hóa

Cà Mau

Lê Tú Nguyên
TĐL

Khu vực Cà Mau

Yên Bái

Hoàng Thị Thủy Tiên
TĐL

Khu vực Yên Bái

Bắc Giang

Quỳnh Quỳnh
TĐL

Khu vực Bắc Giang

Cao Bằng

Triệu Thị Điệp
TĐL

Khu vực Cao Bằng

Hồ Chí Minh

Kỉ Phương Thảo
TĐLCC

Khu vực Hồ Chí Minh

Nguyễn Thị Nguyệt Châu
ĐLCC

Khu vực Hồ Chí Minh

Bình Phước

Đặng Ngọc Hân
ĐL

Khu vực Bình Phước

Trà Vinh

Trang Thu
TĐLCC

Khu vực Trà Vinh

Vũng Tàu

Cao Thị Hồng Phương
NPP

Khu vực Vũng Tàu

Kom Tum

Nguyễn Kiều Oanh
TĐLCC

Khu vực Kom Tum

Nhật Bản

Nguyễn Thị Thanh Hà
NPP

Khu vực Nhật Bản